Voorbeelden werksystemen 2.0

met Geen reacties

Van statisch naar dynamisch werken. Wereldwijde normen over ergonomisch ontwerpen bieden een basis voor The Next Step in Het Nieuwe Werken. Lees verder waarom en hoe.

Het Nieuwe Werken zie ik bij bedrijven vaak ingebed in oud denken. Alsof investeren in productiemiddelen, zoals software, nog steeds het belangrijkste is. Inderdaad passen mensen in industriële bedrijven zich redelijk flexibel aan productiesystemen aan. Maar sinds medewerkers vrijer altijd en overal kunnen werken is dat minder vanzelfsprekend. In kennisintensieve en serviceverlenende bedrijven zullen werkgevers meer rekening moeten houden met wensen van mensen. Alleen zo kunnen die bedrijven duurzaam productief zijn en blijven. Maar hoe?

Het  werk zelf centraal stellen maakt slimmer werken mogelijk, ook rekening houdend met mensen. Een week geleden was ik in Berlijn voor het bespreken van de volgende revisie van NEN-EN-ISO 6385:2004, de internationale ergonomische basisnorm uit 1981 met de titel ‘Ergonomisch ontwerpen van werksystemen’. Een richtinggevende norm. Gewoon te bestellen bij www.NEN.nl. Als expert namens Nederland draag ik actief bij sinds 1990.

Op 17 en 18 juni vindt de eerste vergadering van de internationale werkgroep plaats voor deze revisie in Delft. Er ligt een verzoek om inbreng van casussen en voorbeelden. Ik houd me graag aanbevolen voor goede voorbeelden van werksystemen 2.0 bij Het Nieuwe Werken.