Wie wil dat niet?

Niemand. Werken met plezier is niet vanzelfsprekend. Het schuurt en het hapert op verschillende manieren. In de maatschappelijke dienstverlening komt veel overbelasting voor. Het ziekteverzuim is hoog door werkdruk, stress en burn-out. In de zakelijke dienstlening gaat iets anders niet goed: Er is demotivatie en gebrek aan betrokkenheid. Mensen vallen uit door bore-out; verveling door gebrek aan stimulans.

Werk op menselijke maat

De hedendaagse werkpraktijk – in haar grote verscheidenheid – heeft behoefte aan:

  • het goed gebruiken en inzetten van middelen, ofwel technologie, gereedschappen
  • het zodanig organiseren van werkzaamheden en taken, dat het werk ook echt werkt
  • het zodanig ondersteunen van jou als mens, zodat je verantwoord en effectief werkt

In de 21ste eeuw blijft mensenwerk gewoon bestaan. Het is tijd om dat weer echt goed te laten werken.

Anders denken en doen met LOL

Alle geitenpaadjes en simpele oplossingen – die werk beter maken – zijn al toegepast. Voor echte verbetering is nu iets diepers nodig: namelijk structureel anders denken en doen!

Denk aan:

  • Loslaten van de huidige bedrijfscultuur met een focus op efficiency
  • Omarmen van een nieuwe denkwijzen met aandacht voor effectiviteit
  • Laveren tussen de oude en nieuwe denkwijze op een manier die werkt

Workstyles zet met en voor jou de beste route uit naar structureel goed werken.