Lean en Mean 2011

met Geen reacties

Een actueel thema voor facility managers. Alles moet goedkoper. De laatste nieuwsbrief  van FMM – Facility Management Magazine – laat zelfs zien dat de huidige werkplek zo’n 8 % minder kost dan die van vorig jaar. Het is mogelijk dit thema te benaderen via de bekende weg: Hoe doen we wat we doen nog efficiënter? Of via een andere insteek: Hoe doen we wat we beogen èn effectiever èn tegelijk goedkoper?

Zelf mocht ik een verhaal vertellen op het congres Lean en Mean 2011 in de Expo in Houten op 26 mei. Hoe concreter hoe beter. Ik koos voor de tweede insteek, met als titel; ‘Licht bepakt en dynamisch’. Het gaat er niet meer zozeer om zelf veel spullen- of faciliteiten, zoals gebouwen en inrichting – te hebben. Het is belangrijker, dat goede werkplekken tot onze beschikking zijn, zodat we overal en altijd goed kunnen werken. De facility manager kan medewerkers gaan coachen, bij het verkrijgen van toegang tot de juiste faciliteiten. Aan welke eisen moet de werkplek voldoen? Welke plek is geschikt om te werken? Waarom? Wanneer, bij welke taak? Welke partij is betrouwbaar en bij wie moet ik zijn? Is budget beschikbaar? Onder welke voorwaarden? Zo’n meer inhoudelijke rol voor facility managers – als kennisleverancier – kan zowel geld als rendement opleveren. Investeringen in eigen spullen en onderhoud nemen af, de productiviteit kan tegelijk toenemen. Dat is pas Lean en Mean werken, zou ik zeggen.

De twee sprekers voor mij hadden echter een verhaal over nieuwbouw. In de zaal zaten zo’n 50 mensen. Toen ik aan de beurt was bleven er minder dan tien over. De vorige sprekers waren uit de tijd gelopen. Toen ik na een voorstelrondje vroeg of er vragen waren, bleek dat Maurice de Hondt als keynote-spreker elders bijna zou gaan spreken. Na het uitdelen van mijn visitekaartje met een aanbod graag persoonlijk mee te denken, heb ik mijn presentatie afgerond voordat ik goed en wel was begonnen. Het loopt wel eens anders dan je verwacht. Het leek mij het beste er dynamisch op in te spelen.

Deze congresdag rondde ik af met een paar goede gesprekken op een rustige beurs.