Over leven als organisatie

met Geen reacties

Laat het oude los, dat schept ruimte voor iets nieuws. Een diepe zucht geeft mensen lucht; ze kunnen verder met hun leven. Maar veel organisaties gunnen zichzelf geen adempauze, die blijven reorganiseren, afslanken en bezuinigen. Wat zou er gebeuren, als een leidinggevende zou zeggen: ‘Ik weet het niet meer…’.

Het Nieuwe Werken (HNW) beloofde meer samenwerking met gedeelde verantwoordelijkheid, vakmanschap en wederzijds vertrouwen. De zorgzame werkgever ondersteunt de werkvloer met goede flexibele faciliteiten, de mondige werknemer ontwikkelt ook zelf verantwoord gedrag.

Maar onder druk van de crisis gaan we terug naar oud werken. De hiërarchie blijkt terug op werkvloer (NRC 14 september). De baas hoeft werknemers niet meer vriendelijk iets te vragen, maar kan weer commanderen. De angst voor verlies van baan en inkomen – en stress – bij werknemers neemt toe.

Hoe verder? Een arbohandreiking en praktische arboregels geven werkgevers houvast wat betreft de beginselen van veilig en gezond altijd en overal werken. Maar met onwillige honden is het slecht hazen vangen. Werk wordt intenser en complexer. Voor duurzaam gezond werken is goede samenwerking nodig en inzet van iedereen.

Leven is leuk, samen kunnen mensen sterker staan. Uitdagingen en problemen zijn op te pakken in contact en dialoog. Het is geen zwakte maar een kracht, als mensen anderen vragen om hulp. Laat organisaties leven, dat levert meer op.