Zeker zijn over zorg

met Geen reacties

Wetten – zoals de Werktijdenwet – zijn bij Het Nieuwe Werken gewoon van kracht. De werkdruk neemt toe. Toch hebben werkgevers weinig idee van de werktijden van mobiele werkers. Kunnen wettelijke plichten – die maatschappelijke belangen dienen – innovatie en vernieuwing forceren? Zo ja: Hoe?

De wet geeft werkgevers in veel gevallen dat extra duwtje om tot actie over te gaan. Alles komt netjes op papier om boetes te voorkomen. De Risico -Inventarisatie en Evaluatie komt er, maar zonder regelmatig overleg over het actieplan. Bedrijven geven medewerkers een flexplek op kantoor en toestemming voor thuiswerken. Managers zijn overgestapt op sturing op output en kennen de werktijden van hun medewerkers niet meer. Zij zorgen toch voor zichzelf? Ondertussen stijgt de werkdruk in veel organisaties tot recordhoogte. De rek is eruit. Wat kan en moet beter?

Bedrijven met lef overleven met duurzame dynamiek. Begrippen als ‘verantwoordelijkheid’ en ‘zorg’ krijgen een nieuwe betekenis en vorm. Medewerkers maken meer individuele keuzes. Teams ontwikkelen hun eigen samenwerking. Organisaties lijken op een bijenkorf. De markt vraagt sneller nieuwe oplossingen. Iedereen krijgt andere rollen en taken. Herijking van bestaande structuren is urgent. Vernieuwen van werksystemen is mogelijk met de juiste multidisciplinaire kennis en ervaring.  Interactieve bijeenkomsten – zoals cocreatie en dialoog – faciliteren transities op alle bedrijfsniveaus.

Waardevolle initiatieven ontstaan, als bedrijven willen voldoen aan de wet. Kennis en creativiteit leveren rendement op, zowel in productie als financieel. Maak het uzelf gemakkelijk als werkgever. Laat een jurist u uitleggen wat u met die Werktijdenwet kunt. Vraag een ergonoom waarom uw werksystemen beter kunnen en hoe. Bewustwording legt de basis voor bedrijfscontinuïteit en zorg voor menselijk kapitaal. Frisse blikken van buiten verzekeren u van doelmatige zorg.