Samen sterker

met Geen reacties

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. We hebben elkaar met die crisis harder nodig, maar vinden het lastig om samenwerking goed in te vullen. Velen voelen zich terug geworpen op zichzelf. Tegelijk ontstaan nieuwe verbindingen. Waar sta jij? Met wie sta jij sterker?

Ontslaggolven komen over ons heen. Werknemers wachten in spanning af of ze nog mogen blijven. Mensen zijn overgeleverd aan beslissingen van anderen, die grote gevolgen voor hen kunnen hebben: minder inkomen en anders moeten gaan leven. De participatiesamenleving – van Prinsjesdag – moet uitkomst gaan bieden. Maar hoe werkt inzet en betrokkenheid van iedereen in de praktijk?

Mensen, teruggeworpen op zichzelf, zoeken contact met elkaar en gaan elkaar helpen. Lotgenoten vinden bij elkaar een luisterend oor voor hun verhaal. Herkenning, begrip en vertrouwen bieden een basis voor het verwerken van een verlies en het samen vinden van nieuwe wegen. Door te leren van en met elkaar – en je te organiseren – sta je samen sterker. Bijvoorbeeld www.werkvinden2punt0.nl voor en door werkzoekenden.

Ook mensen, die juist van elkaar verschillen, hebben elkaar veel te bieden. Een projectteam – samengesteld uit professionals die elkaar goed aanvullen – is sterker. Marcus Buckingham stelt in zijn boek ‘Ontdek je sterke punten’ voor om die verschillen  beter te benutten dan we nu gewend zijn. Een mens zou vooral zijn talenten  verder moeten ontwikkelen om die vervolgens meer in te zetten, ook voor anderen. Zo verbetert zowel het individueel werkplezier als een gezamenlijke teamprestatie.

Het zijn uitdagende tijden, waarin we onszelf en elkaar weer nodig hebben. Weet je wat je talenten zijn en wat je een ander kunt bieden? Ken je ook je eigen beperkingen en heb je een idee hoe een ander jou zou kunnen helpen? Met internet en social media liggen de kansen voor slim samenwerken voor het oprapen.