Meer met minder

met Geen reacties

Meer bereiken met minder doen is aantrekkelijk voor iedereen; Minder hard hoeven werken en meer tijd hebben voor leuke dingen in het leven. Duurzamer werken. Het blijkt mogelijk en toch tegelijk niet eenvoudig. Want wat wil je dan bereiken? Meer lezen ….

De trend ‘meer met minder’ past bij de omslag waar we middenin zitten; onze focus verschuift van ‘geld verdienen’ naar ‘waarde creëren’. Winst maken wordt van een doel weer een middel voor het kunnen realiseren van relevante (maatschappelijke) doelen en economische groei. Maar deze verschuiving is nog geen garantie dat wie waarde toevoegt daarvoor ook een redelijke beloning krijgt. Tegelijk blijken mensen, die wel goed verdienen, niet vanzelfsprekend effectief te werken of waardevol werk te doen.

Onlangs vroeg een kennis mij hoe het gaat met mijn werk. Ik zei: ‘Met mijn werk gaat het prima; ik vind dat ik zinvol en hoogwaardig werk doe. Ik zou er alleen wat meer mee willen verdienen.’ Aan de reactie te merken was dat een ongebruikelijk antwoord. Er was wel begrip: ‘Iedereen wil op de eerste rij zitten’. Collectief zijn we het misschien gewoner gaan vinden om pas uit ons bed te komen als we daar ook voor betaald krijgen.

Als puber ging ik 5 keer naar Taizé, een kloostergemeenschap in Frankrijk waar jaarlijks duizenden jongeren van over de hele wereld samenkomen. Ik zat eens in een discussiegroep met een deelnemer die met de mond beleed, wat hij in zijn werkpraktijk niet deed. Ik vond dat hij met zijn verkooppraktijk geld verdiende over de ruggen van anderen. Dat maakte veel indruk op mij en ik besloot, dat ik in mijn werkkeuzes de inhoud voor de beloning wilde laten gaan.

Nu zijn er ook nog mensen die wel veel verdienen en ook hard werken, maar minder effectief zijn. Jeroen Busscher, een filosoof, schrijft in zijn boek Turbomanagement (2010) hoe managers met minder doen meer kunnen bereiken. Managers doen soms dingen die zelfs contraproductief zijn – zoals coachend leidinggeven. De vraag ‘Waar worden mijn mensen beter van?’ wordt te weinig gesteld. Slimmer denken en doen maakt buffelen onnodig.

De balans tussen winst en waarde is zoek. Wat willen we eigenlijk bereiken: waarde, winst of allebei? Meer bereiken met minder doen is mogelijk als we beter weten wat we eigenlijk willen.