Groot versus klein denken en doen

met Geen reacties

Grote internationale bedrijven worden machtiger; zelfstandige professionals zijn er steeds meer. Dat is de realiteit anno 2013. Verschillen worden extremer. Toch hoeven gevestigde belangen niet altijd te botsen met sociale betrokkenheid. Is er een gedeeld belang? Hoe kansen benutten?

Verouderde oplossingen verdwijnen, nieuwe (moeten) verschijnen. Als we weten wat we straks nodig hebben, kunnen we nu beter opruimen. De toekomst kan beter wortel schieten met samenwerking. De inhuldiging van de nieuwe koning in Amsterdam liet samen zijn en doen zien, ondanks economische tegenwind, stagnaties en wantrouwen. Dat moet toch vaker kunnen.

Nieuwe verbindingen ontstaan tussen groot en klein. Op 15 maart dit jaar was de opening van een werkruimte van en voor www.Popupprofessionals.nl in bedrijvencentrum de Pionier in Utrecht. Samenwerking tussen zelfstandige professionals en gevestigde bedrijven kan de Utrechtse economie versterken. Bij www.Seats2meet.com ontstaat waardecreatie met groot en klein al jaren informeel bij lunch, koffie en thee. Social media helpen daarbij. Binnenkort krijgt ontmoeting en kennisontwikkeling ook vorm in evenementen rond thema’s, zoals gezondheid.

Grote en kleine bedrijven initiëren gezamenlijke programma’s en projecten. Klein helpt groot met flexibele werkkrachten en nieuwe oplossingen. Groot helpt klein aan betaald werk en betere toegang tot de markt. Meer zelfstandigen denken groot, op wereldschaal. Meer grote bedrijven doen klein, dichtbij in de wijk. Nieuwe raakvlakken creëren mogelijkheden voor groei.